HEDEF
Büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere depo yönetimi teknolojilerinin gücünü kullanmak

ÇÖZÜM
• LA Depo Yönetimi

HİZMETLER
• LA Danışmanlık Hizmetleri
• LA Eğitim Hizmetleri
• LA Destek Hizmetleri

GERÇEKLEŞEN SONUÇLAR
• 4 ayda canlı sisteme geçiş
• Canlı sisteme geçiştren 1 ay sonra günlük gönderimlerde 2 kat artış
• İş gücünde %10 tasarruf

Boytaş Hakkında

Boytaş Mobilya Endüstrisi, Türkiye‘nin en büyük grup şirketlerinden olan Boydak Holding bünyesinde 1966 yılında kurulmuştur. Boytaş, kendi markaları olan İstikbal, Bellona ve Mondi için panel mobilya ve mutfaklar üretmektedir. Boytaş, üretim ve lojistik operasyonlarını toplamda 234,000 m2 kapalı and 379,000 m2 açık alanda yürütmektedir.Boytaş, herbirinin içinde lojistik tesislerini de bulundurduğu 5 fabrikaya sahiptir. Boytaş, operasyonlarını toplamda 4,000 çalışanla, satış operasyonlarını ise 2,000 şube ve iştirakla yürütmektedir. 2013 yılında Boytaş, Türkiye‘nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 98. olmuştur ve son 3 yıldır da en büyük 100 şirket listesinde yer almaktadır. Boytaş Şirketleri’nde, süreçlerin ilerlemesi ve gelişmesi için, yalın altı sigma ve KAIZEN gibi bir çok metod kullanılmaktadır. Boytaş, inovasyon aktivitelerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncelik vermektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Türkiye Dizayn Ödülü’nü alan ilk şirkettir. EFQM Excellent Model bir yönetim modeli olarak temellenmiştir. Bu bağlamda, 2012 yılında Türkiye Kalite Derneği (KAL-DER) tarafından verilen Ulusal Kalite Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Genel Merkez’le komşu olan Boytaş 2009‘da hammadde ve ürünleri için yeni bir lojistik deposuyla birlikte yeniden dizayn edilmiş ve açılmıştır.

Operasyon

Boytaş operasyonlarını merkezi Kayseri olan 5 farklı lojistik merkezinde, 250 çalışan ile yürütmektedir. Boytaş 2014 ‘te lojistik operasyonlarının yönetimi için LA Depo Yönetim Sistemi’ni seçti. Bugün, Boytaş günde maksimum 24,000 ve ortalama olarak 7,000 parçanın sevkiyatını yapıp ortalama olarak 60,000 palet stokluyor.

Projenin En Önemli Noktaları

• Tüm ürünlerin seri numarasının takibi
• Teslim alma ve sevkiyat sırasında seri numarasının okutulması
• Tasarlanmış lojistik sürecin, parçaların birimleri birimlerin de mobilya setlerini oluşturdukları bir yapıda desteklenmesi
• Birimler ve/veya mobilya setleri için siparişlerin girilmesi
• Birimler ve/veya mobilya setleri için siparişlerin aloke edilmesi
• Bir birim veya setin aloke edilmesi sırasında bu eylem tamamlanmadan diğer öğelerin aloke edilmemesi
• Sevkiyat, hacme ve aloke edilebilen sevkiyat miktarına dayanarak önceden planlanılabilir. Sistem otomatik olarak müşterilerin sevkiyatta açık siparişlerini belirler ve sıralar. Daha sonra gerekli tüm hacim için alokasyonu yapıp görev listeleri oluşturulur. Görev listesi kullanıcıların toplaması, yüklemesi ve sevkiyatından oluşur.
• Sistem, yükleme sırasında birimleri ve setleri verir. Tersinir edilemez ürünlerin olması durumunda departman tarafından sevkiyata izin verilmez.
• Üretim deposu dahilinde üretim yapılmadan önce üretim siparişleri sisteme akar. Üretimden alınan ürünlerin üretim siparişleri kapatılır.
• Ürünlerin bir paleti stok lokasyonundan seçilebilir ve paletteki ürünler müşterinin teslimat lokasyonuna göre sınıflandırılır.
• Depolarda dar-koridor operasyonu var. Sistem, yük kaldırma aracının operatörünün hangi paletlerin hangi lokasyondan alınacağını ve hangi paletlerin hangi lokasyona koyulacağını özelleştirilmiş ekranlar aracılığıyla bilmesini sağlar.

• Depolarda akış doğrultusu operasyonu var. Üretimden alınan ürünler direk olarak siparişler için rezerve edilir ve stoğa hiç koyulmadan sevkiyata gönderilir.
• LA WMS ve Boytaş SAP arasındaki entegrasyon 10 adet ağ geçidi içerir ve SAP’nin iDoc dosyalarının üzerinde çalışır.

– Ana data, partiler ve ürünlerin faturaları SAP’den LA sistemine akar.
– Seri numaları, tahsilat sırasında seri numalarının eşleşmeme durumunda sistemin hata vermesini sağlamak için önceden SAP’den çekilir.
– Beklenen faturalar SAP’den akar.
– Faturalar tamamlandıktan sonra fatura onayı SAP’e geri gönderilir.
– Müşteri siparişleri SAP’den akar.
– Toplama tamamlandıktan sonra, sevkiyat ve seri numarası onayı SAP’e geri gönderilir.
– İptaller çin ayrı bir hizmet söz konusudur.
– İadeler entegrayon aracılığıyla akar.