DEPO YÖNETİMİ

LA, tedarik zincirinde depo ve dağıtım merkezlerinin operasyonel ihtiyaçlarına cevap veren uluslararası lojistik çözümleri sunmaktadır.  Çözümler, depo içinde teslimalmadan sevkiyata kadar tüm süreci detaylı olarak yönetmeyi amaçlamaktadır.  Depo Yönetim Yazılımı grubu, stok takibinin ötesinde lojistik süreçleri ve kaynakları yönetmektedir. LA çözümleri, onlarca ülkede bütün sektörlerde, yüzlerce depo operasyonunu yönetmektedir.

LA Depo Yönetim Çözümü, aynı platform içerisinde farklı depolama süreçlerini, farklı ürün gruplarını ve farklı sektörel ihtiyaçları yönetebilmektedir ve kapasite kullanımı, kaynak kullanımı gibi optimizasyon kriterlerini geliştirmektedir.

Günümüz global dünyasında, lojistik ihtiyaçlar iş dünyasındaki değişime paralel olarak değişmektedir. Geleneksel lojistik yönetimi yazılımları eski teknolojiler ve esnek olmayan yapılar sebebiyle bu değişimi yönetmekte başarılı olamamaktadır.

LA Depo Yazılımı, rekabetin hep bir adım ötesinde olma ve lojistik dünyasındaki değişikliklere en hızlı şekilde adapte olma avantajını getirir. Global tedarik zincirinde global rekabet, şirketlerin maliyetini düşürürken müşteri hizmet seviyelerini geliştirmesini gerektirmektedir.  Bu hedef, esnek ve entegre tedarik zinciri yönetim çözümleri ile mümkün olmaktadır. Günümüz ERP teknolojisi finans, muhasebe gibi fonksiyonların ihtiyaçlarına çözüm getirirken tedarik zinciri performansını artırıcı çözümler getirememektedir.

LA’in tedarik zinciri ve entegrasyon uygulamalarındaki tecrübesi, eşsiz bir e-SCM çözümünün implementasyonunu münkün kılmaktadır. Bu çözümler tedarik zinciri yönetimi ve e-ticareti biraraya getirerek yüksek kalitede entegrasyon ve zengin fonksiyonalite sunmaktadır. LO Depo Yönetim Yazılımı, şirketlerin depolama kaynakları üzerinde kontrol sahibi olmasını, bu kaynakları daha verimli kullanmasını ve insana bağımlılığı ortadan kaldırmasını sağlamaktadır.

E-Lojistik

Dünyada ve Türkiye’de gelişen bir iş kolu olan internet üzerinden alışveriş ve ticaret, tedarik zincirinde de yeni problemler tanımlamış, klasik operasyon yönetim süreçlerinin dışına çıkarak yeni bir maliyet tanımlama unsuru haline gelmiştir. LA’nın e-ticarete özel geliştirdiği depo yazılımı ve sipariş hazırlama çözümü e-ticaret şirketinin tüm lojistik operasyonlarını yönetmek üzere kurgulanmıştır.

Omni-Channel Lojistiği

Omni-channel modelde 3 anahtar alanda değişim meydana gelmektedir – mağazanın rolü, dağıtım merkezinin rolü ve ürünün görselliği-. Bu üç değişimin kombinasyonu, perakende ve tedarik zinciri yönetiminde devrimsel bir değişime sebep olmaktadır.

Distribütör Portalı

LO Distribütör Portali, birçok markanın kontrol dışında bıraktığı zincirin son halkasının yönetimini sağlar. Distribütörlerin merkezi kontrolü ve yönetimi için sunulmaktadır ve üyelik sistemi le çalışabilmektedir.

Tedarikçi Portalı

Çoklu kanal satışlar, e-ticaret ve son dönemlerde de omni-channel’in firmaların vizyonuna girmesiyle tedarikçi ile ilişkilerin sistematik ve hızlı olması kritik bir önem taşımaya başlamıştır.