4PL YÖNETİMİ

4PL Yönetimi, DHL Supply Chain’de Araç Yönetimi, Nakliye Satınalma, Komple ve Parsiyel operasyonlarına ek olarak geliştirilmiş bir fonksiyondur.

4PL Yönetimi, belirli müşteri/projenin uluslararası nakliye operasyonlarını taşeron firmalar kullanarak yönetir. 4PL Yönetimi maliyet düşürmek üzerine kurgulanmıştır ve bir operasyonun tüm ihtiyaçlarını karşılarken ne kadar tasarruf edileceği en önemli unsurdur. Tasarruf genellikle ithalat ve ihracat yüklerinin konsolidasyonunda ve deniz ve hava taşımacılığı şirketleri operasyonlarında en uyun taşıyıcının seçimi sırasında yaratılır.

DHL Supply Chain Turkey’nin, Procter & Gamble, British American Tobacco ve Tesco Supermarketleri için uyguladığı 4PL Yönetimi, bu operasyonlarda büyük fayda sağlamıştır.

Proje Yönetimi

DHL Supply Chain, aynı müşteriye ait farklı projelerin karlılık ve performanslarını yeni projeler uygulayarak takip edebilmektedir. Projenin her bir aşaması sistemde tanımlanabilir ve proje maliyet performansı ve zaman performansı takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Satınalma Yönetimi

Müşteri sistemlerinden entegrasyon ile alınan satınalma ve ithalat siparişleri, LA TMS tarafından lojistik talep olarak düşünülür. Lojistik talepler ve satınalma siparişleri nakliye siparişlerine dönüştürülerek, lojistik planlamaya dahil edilir.

Satış Yönetimi

Müşteri sistemlerinden entegrasyon ile alınan satış ve ihracat siparişleri LA TMS tarafından lojistik talep olarak düşünülür. Lojistik talepler ve satış siparişleri de nakliye siparişlerine dönüştürülerek, lojistik planlamaya dahil edilir.

Lojistik Planlama

Satınalma siparişlerini ve satış siparişlerini, nakliye siparişlerine dönüştürmek ve bir lojistik talep havuzunda toplamak, nakliye siparişlerinin konsolidasyonunu ve planlamasını daha verimli hale getirmektedir. Lojistik talepler (Nakliye siparişleri) bir çok konsolidasyon ve planlama kriterlerine göre planlanmaktadır. Planlama genelde çeşitli algoritmalardan faydalanır ancak çoğu zaman araç/konteyner yükleme ve sefer planlama gibi 2 süreç kullanılır. Karlılık ve performans optimizasyonu; taşıyıcı seçimi, araç seçimi, rota seçimi, konsolidasyon gibi farklı yaklaşımlar kullanılarak sağlanabilmektedir.