ENDÜSTRİ SPESİFİK ÇÖZÜMLER

LA, esnek tedarik zinciri yönetim teknolojisindeki 10 yıldan fazla olan tecrübesi boyunca, ilişkili sektörlerde geniş bilgi birikimi ve tecrübe kazanmıştır. Bu bilgi birikimi ve tecrübe, implementasyondan desteğe kadar her alanda yansıtılmaktadır.

Spesifik endüstrilerdeki tecrübemiz ve bilgi birkimimiz, müşterilerimize yeni bir yaklaşım getirerek ve iş süreçlerini benchmark ederek büyük  katkıda bulunmuştur. En istisnai görüleninden en yaygın görülenine kadar birçok farklı sektörde know-how geliştirdik.

Perakende

Günümüzde tekstil sektörü, perakende kanallarının değişen yapısıyla birlikte tedarik zinciri yönetimi süreçlerini de buna göre değiştirmek zorunda kalmaktadır. Özellikle hem online hem offline kanallarda büyüyen tekstil perakendesi ve omnichannel modelin de şirketlerin vizyonuna girmesiyle birlikte tekstil perakende şirketleri, müşteri beklentilerini karşılamak için tedarik zincirlerinde dramatik değişiklikler yapmak zorundadır.

Gıda

Günümüz gıda sektöründe başarı, hızlı değişen tüketici eğilimlerine ve büyüme segmentlerine odaklanmaktan geçmektedir. Bu kriter, hızlı cevap verebilen bir tedarik zinciri gerektirmektedir. LA, gıda sektöründe global markaların tedarik zinciri yönetimini gerçekleştirmekte ve gıda sektöründeki her projeye sektörün en iyi uygulamalarındaki bilgi birikimi ve tecrübesini getirmektedir.

E-Ticaret

Dünyada ve Türkiye’de gelişen bir iş kolu olan internet üzerinden alışveriş ve e-ticaret​, tedarik zincirinde de yeni problemler tanımlamış, klasik operasyon yönetim süreçlerinin dışına çıkarak yeni bir maliyet tanımlama unsuru haline gelmiştir. Bununla beraber stokların, tedarikçilerin, siparişlerin ve bu siparişlerin iade süreçlerinin yönetimi, klasik lojistik süreçlerle verimsiz ve maliyetlidir.

İlaç

Kontrol ve doğruluk ilaç sektöründe çok kritik iki kriterdir. İlaç sektörü, insan sağlığını iyileştirmeye çalışan misyonu ile tedarik zinciri boyunca büyük hassasiyet göstermek zorundadır. Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve özelleşen müşteri talepleri, ilaç sektörünün tedarik zinciri boyunca yerine getirmesi gereken kuralları belirlemektedir.

Teknoloji

Teknoloji ve elektronik sektörü, çok hızlı hareket eder. Sektördeki başarı büyük oranda operasyonların ürün özelliklerine, satış sistemlerine, kompleks tedarikçi networklerine hızlı cevap verebilmekte yatmaktadır. LA, Depo Yönetimi, Taşıma Yönetimi, Milkrun Yönetimi çözümleri ile teknoloji sektörü tedarik zincirlerini daha akışkan hale getirmektedir.

3PL

3PL sektörü, görünürlük ve kolay işbirliği gerektirmektedir. 3PL şirketlerin operasyonlarını gerçekleştirdiği farklı sektörlere ait süreçler, kurallar, müşteri talepleri, ürünler LA çözümleri ile özelleşmiş olarak yönetilebilir.