GELİŞTİRME PLATFORMU

Tedarik Zincirinde Sinerji

Günümüzde şirketler, hammaddeden son tüketiciye giden zincirdeki tüm halkaları izlemek ve yönetmek durumundadır. Buna ek olarak, tedarik zincirini oluşturan halkalardaki bilgi sistemlerinin haberleşmesi ve konsolide bilgi üretmesi gerekmektedir. Kurumun ihtiyaçlarına uygun bir entegrasyon çözümüyle, tedarik zincirini tek merkezden izleyerek sinerjik başarıyı yakalamak mümkündür.

Uzman Sistemlerde Sinerji

Sanayide işleri küçük parçalara ayırarak büyük verimlilik ve hız kazanılmasını sağlayan Adam Smith’in kuramı, yazılım uygulamaları için de önem kazanmaktadır. Şirketler, fonksiyonlarının her biri için teknolojik açıdan uzman sistemler kullanmaya başlamıştır. Çünkü uzman sistemler, ilgili oldukları fonksiyonu, en küçük detayına kadar inerek yönetebilir. Ayrı fonksiyonları yöneten uzman sistemlerin şirketin hedeflerini gerçekleştirmek üzere haberleşmesi ve raporlaması için bütünselliği sağlamak gerekir.

Versiyon Bağımsız Geliştirme Platformu

Şirketler, hızlı teknolojik gelişmeler karşısında, iş süreçlerini de aynı paralelde değiştirmek ve geliştirmek zorundadır. Yeni nesil yazılımlarda aranan kriterlerden biri adaptif olmasıdır. Sürekli değişen ve gelişen koşullara, kurallara ve süreçlere kod yazmadan, versiyon değiştirmeden, kolayca uygulanabilen adaptif yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Süreç Odaklı Yaklaşım

Gelişen teknoloji, yazılım geliştiriciler yerine süreç geliştiricilere ihtiyacı daha da artırmaktadır. Gelecek nesil yazılımları kullanan şirketler, kod yazmadan süreç tasarlayarak iş yazılımlarını yeniliklere adapte edebilir.

Size Ne Sağlar?

  • Şirket içinde kullanılan bütün yazılımlara esneklik, kapsam, mobilite ve hız kazandırır.
  • 360 derecelik veri görüşü sağlar.
  • Veritabanı ve yazılım bağımsız olup, herhangi bir veritabanına bağlanarak, kullanımı kolay arayüzlerle kullanıcıların hizmetine açılır. AS/400, DB2, SQL Server, Oracle, vb. veritabanlarında başarıyla çalışabilir.
  • Alan ve veri bazında kullanıcı yetkilendirmesi yapar. Arka planda kullanılan yazılımda yapılamayan yetkilendirme, platform üzerinde yapılabilir.
  • Her bir ekran veya veri bütününü grafiksel olarak sunabilir.
  • Her bir ekran veya veri bütününü istenen yapıda yazdırabilir veya gerekli kişilere otomatik olarak e-postayla gönderebilir.
  • Her kullanıcı, programlama bilgisine ihtiyaç duymadan, istediği raporları ekleyebilir ve kendisine özel sorguları saklayabilir.

   – İlgili Broşürler –

Click here to add your own text